Oświadczenie dyrektora w sprawie pożaru 03.01.2021 w ZZO w Wólce Rokickiej

Wieczorem w  dniu 3 stycznia 2021 roku w hali sortowni odpadów w Wólce Rokickiej w strefie przyjęć odpadów doszło do pożaru. Ogień pojawił się w dostarczonych w piątek (31.12.2020) na teren instalacji odpadach pochodzących ze zbiórki selektywnej plastiku od mieszkańców. Dzięki szybkiej i  profesjonalnej interwencji Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie wspomaganej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej, oraz zaangażowaniu pracowników Zakładu udało się opanować potencjalnie groźny pożar w kilkadziesiąt minut. Nie doszło do strat materialnych, ani uszkodzeń mienia, czy poważnego skażenia środowiska. W pożarze spłonęło jedynie kilkadziesiąt kilogramów odpadów tworzyw sztucznych.

Dziękuję strażakom: z Komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej w Lubartowie, ochotnikom z OSP,  oraz pracownikom Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej za profesjonalnie przeprowadzoną akcję gaśniczą.

Ustalenia wskazują, iż na zasobni w której przechowywane są odpady pochodzące z selektywnej zbiórki plastików przeznaczone do dalszej obróbki (żółty worek) doszło do samozapłonu. Przyczyną były prawdopodobnie wysokosprawne akumulatorki  wielokrotnego ładowania ( baterie), lub fajerwerki które ktoś bez zastanowienia wrzucił do frakcji selektywnie zbieranego plastiku. Relacje świadków (dozorca na terenie instalacji), oraz analiza nagrań z monitoringu wskazuje na nagłe powstanie pożaru, czemu towarzyszyły wybuchy wskazujące na płonące pojemniki po sprejach, lakierach farbach lub materiały pirotechniczne. Sytuacja pożarowa byłą potencjalnie bardzo groźna i gdyby nie sprawne systemy detekcji pożaru, nadzór pełniony całodobowo i podjęte odpowiednio szybko działania gaśnicze, mogła by się zakończyć spaleniem całej instalacji.

Apeluję o świadome segregowanie odpadów. Proszę o to aby mieszkańcy zaznajomili się z instrukcjami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów. Odpady niebezpieczne takie jak pojemniki ciśnieniowe, baterie, materiały łatwopalne NIE POWINNY TRAFIAĆ DO ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH CZY ZMIESZANYCH. Potencjalne ryzyko wyrządzenia szkód przez brak wiedzy osób sortujących jest znaczące. Apeluję do osób które czytają ten tekst, odpady niebezpieczne: baterie, pojemniki ciśnieniowe, smary, oleje i pojemniki po nich należy  oddawać  do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Z poważaniem
Krzysztof Grzegorczyk
(-)
Dyrektor ZZO w Wólce Rokickiej

logo_glowne

logo5

logo

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
W sumie: 59584