Jak działa ZZO

Jak działa ZZO

Odpady przywożone do Zakładu będą podzielone na dwa rodzaje. Pierwszy to te ze zbiórki selektywnej, drugi to  pochodzący od mieszkańców, którzy śmieci nie segregują. Odpady zmieszane zostaną najpierw poddane wstępnej segregacji i rozdzielone na frakcje wielkościowe. Następnie przeprowadzana będzie tzw. segregacja pozytywna. To z niej zostaną wyodrębnione surowce wtórne, balast (z którego powstanie paliwo alternatywne), a także „odpady zakłóceniowe”, które trafią na wysypisko.
Wspomniany wcześniej balast to efekt zbieranych odpadów palnych takich jak makulatura, czy tworzywa sztuczne. Po przetworzeniu będzie trafiać on na linię produkcji paliwa alternatywnego. Paliwo swoim wyglądem przypomina granulat i jest wykorzystywane w cementowniach.
Przy sortowni będzie działać instalacja fermentacji suchej. Trafiają tu odpady z parków i ogrodów zbieranych selektywnie oraz osady ściekowe z komunalnych oczyszczalni ścieków. W specjalnych komorach wentylacyjnych odpady będą ulegać biodegradacji, a efekt uboczny, czyli zanieczyszczone powietrze, oczyszczane będzoe w biofiltrze.
Kolejnym elementem Zakładu będzie punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych. W punkcie odpady takie jak np. meble są demontowane, a ich części są następnie będą poddawane recyklingowi lub trafią na składowisko.
W ramach ZZO będzie działać również tymczasowy punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych. Do punktu będą trafiać np. elementy ze zużytego sprzętu RTV, AGD: baterie, akumulatory, lampy z monitorów. Po nagromadzeniu poszczególne elementy niebezpieczne będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom zewnętrznym.
Wszystkie wymienione czynności będą się odbywały w pomieszczeniach zamkniętych.
Celem Zakładu jest zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na wysypiska do 50%.

logo_glowne

logo5

logo

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
W sumie: 59584