Cennik

Cennik

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCY CENNIK ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW DO ZZO W  WÓLCE ROKICKIEJ W ROKU  2021

 

 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Cena netto 1 Mg
1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 

20 03 01 643,00
2 Papier i tektura

 

20 01 01 289,00
3 Szkło

 

20 01 02 241,00
4 Tworzywa sztuczne

 

20 01 39 320,00
5 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – frakcja sucha 20 01 99 432,00
6 Odpady wielkogabarytowe

 

20 03 07 684,00
7 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

 

19 08 05 372,00
8 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 

20 01 08 260,00
9 Odpady ulegające biodegradacji

 

20 02 01 372,00
10 Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 20 01 35 300,00
11 Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 20 01 21 , 20 01 23 i 20 01 35 20 01 36 300,00
12  Zużyte opony

 

16 01 03 450,00

 

 

logo_glowne

logo5

logo

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
W sumie: 25860