O zakładzie

Jak działa ZZO

Odpady przywożone do Zakładu będą podzielone na dwa rodzaje. Pierwszy to te ze zbiórki selektywnej, drugi to  pochodzący od mieszkańców, którzy śmieci nie segregują. Odpady zmieszane zostaną najpierw poddane wstępnej segregacji i rozdzielone na frakcje wielkościowe. Następnie przeprowadzana będzie tzw. segregacja pozytywna. To z niej zostaną wyodrębnione surowce wtórne, balast (z którego powstanie paliwo alternatywne), a także „odpady zakłóceniowe”, które trafią na wysypisko.
Wspomniany wcześniej balast to efekt zbieranych odpadów palnych takich jak makulatura, czy tworzywa sztuczne. Po przetworzeniu będzie trafiać on na linię produkcji paliwa alternatywnego. Paliwo swoim wyglądem przypomina granulat i jest wykorzystywane w cementowniach.
Przy sortowni będzie działać instalacja fermentacji suchej. Trafiają tu odpady z parków i ogrodów zbieranych selektywnie oraz osady ściekowe z komunalnych oczyszczalni ścieków. W specjalnych komorach wentylacyjnych odpady będą ulegać biodegradacji, a efekt uboczny, czyli zanieczyszczone powietrze, oczyszczane będzoe w biofiltrze.
Kolejnym elementem Zakładu będzie punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych. W punkcie odpady takie jak np. meble są demontowane, a ich części są następnie będą poddawane recyklingowi lub trafią na składowisko.
W ramach ZZO będzie działać również tymczasowy punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych. Do punktu będą trafiać np. elementy ze zużytego sprzętu RTV, AGD: baterie, akumulatory, lampy z monitorów. Po nagromadzeniu poszczególne elementy niebezpieczne będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom zewnętrznym.
Wszystkie wymienione czynności będą się odbywały w pomieszczeniach zamkniętych.
Celem Zakładu jest zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na wysypiska do 50%.

Zakres działania

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej będzie nowoczesną firma, która będzie stosowała innowacyjne i bezpieczne dla środowiska i ludzi technologie przetwarzania odpadów.
W ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów będzie funkcjonować:
– sortownia odpadów komunalnych wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego,
– instalacja fermentacji odpadów organicznych,
– punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych,
– punkt tymczasowego składowania odpadów niebezpiecznych, pochodzących ze zbiórek od mieszkańców oraz sortowania odpadów komunalnych,
– punkt przerobu odpadów budowlanych.

Historia

Przez długi czas budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów stała pod znakiem zapytania. Wiele czasu zajęło znalezienie najlepszej lokalizacji na budowę zakładu. Kolejne propozycje spotykały się z oporem władz gmin lub protestami mieszkańców. Po długich poszukiwaniach wybrano lokalizację w Rokitnie w sąsiedztwie istniejącego składowiska odpadów.
Przełomem w historii ZZO była decyzja o przyznaniu finansowania dla projektu ze środków szwajcarskich. Bez wątpienia brak wsparcia finansowego ze strony Szwajcarów wykluczyłby możliwość realizacji tej ważnej dla mieszkańców i środowiska naturalnego inwestycji. W 2011 roku władze związku otrzymały decyzję o dofinansowaniu na kwotę 15100000 franków szwajcarskich.
Sama budowa ruszyła na początku 2016 roku. Inwestycję realizuje spółka Instal Warszawa S.A. Pierwsze rozruchy zaplanowano po wakacjach. Zakład Zagospodarowania Odpadów zostanie uruchomiony w styczniu 2017 roku. Według prognoz sortownia, która jest głównym elementem Zakładu zagospodaruje 37 tys. ton odpadów komunalnych na rok.

Cennik

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCY CENNIK ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW DO ZZO W  WÓLCE ROKICKIEJ W ROKU  2021

 

 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Cena netto 1 Mg
1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 

20 03 01 643,00
2 Papier i tektura

 

20 01 01 289,00
3 Szkło

 

20 01 02 241,00
4 Tworzywa sztuczne

 

20 01 39 320,00
5 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – frakcja sucha 20 01 99 432,00
6 Odpady wielkogabarytowe

 

20 03 07 684,00
7 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

 

19 08 05 372,00
8 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 

20 01 08 260,00
9 Odpady ulegające biodegradacji

 

20 02 01 372,00
10 Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 20 01 35 300,00
11 Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 20 01 21 , 20 01 23 i 20 01 35 20 01 36 300,00
12  Zużyte opony

 

16 01 03 450,00

 

 

logo_glowne

logo5

logo

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
W sumie: 25870