Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

Oświadczenie dyrektora w sprawie pożaru 03.01.2021 w ZZO w Wólce Rokickiej

Wieczorem w  dniu 3 stycznia 2021 roku w hali sortowni odpadów w Wólce Rokickiej w strefie przyjęć odpadów doszło do pożaru. Ogień pojawił się w dostarczonych w piątek (31.12.2020) na teren instalacji odpadach pochodzących ze zbiórki selektywnej plastiku od mieszkańców. Dzięki szybkiej i  profesjonalnej interwencji Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie wspomaganej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej, oraz zaangażowaniu pracowników Zakładu udało się opanować potencjalnie groźny pożar w kilkadziesiąt minut. Nie doszło do strat materialnych, ani uszkodzeń mienia, czy poważnego skażenia środowiska. W pożarze spłonęło jedynie kilkadziesiąt kilogramów odpadów tworzyw sztucznych.

Dziękuję strażakom: z Komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej w Lubartowie, ochotnikom z OSP,  oraz pracownikom Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej za profesjonalnie przeprowadzoną akcję gaśniczą.

Ustalenia wskazują, iż na zasobni w której przechowywane są odpady pochodzące z selektywnej zbiórki plastików przeznaczone do dalszej obróbki (żółty worek) doszło do samozapłonu. Przyczyną były prawdopodobnie wysokosprawne akumulatorki  wielokrotnego ładowania ( baterie), lub fajerwerki które ktoś bez zastanowienia wrzucił do frakcji selektywnie zbieranego plastiku. Relacje świadków (dozorca na terenie instalacji), oraz analiza nagrań z monitoringu wskazuje na nagłe powstanie pożaru, czemu towarzyszyły wybuchy wskazujące na płonące pojemniki po sprejach, lakierach farbach lub materiały pirotechniczne. Sytuacja pożarowa byłą potencjalnie bardzo groźna i gdyby nie sprawne systemy detekcji pożaru, nadzór pełniony całodobowo i podjęte odpowiednio szybko działania gaśnicze, mogła by się zakończyć spaleniem całej instalacji.

Apeluję o świadome segregowanie odpadów. Proszę o to aby mieszkańcy zaznajomili się z instrukcjami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów. Odpady niebezpieczne takie jak pojemniki ciśnieniowe, baterie, materiały łatwopalne NIE POWINNY TRAFIAĆ DO ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH CZY ZMIESZANYCH. Potencjalne ryzyko wyrządzenia szkód przez brak wiedzy osób sortujących jest znaczące. Apeluję do osób które czytają ten tekst, odpady niebezpieczne: baterie, pojemniki ciśnieniowe, smary, oleje i pojemniki po nich należy  oddawać  do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Z poważaniem
Krzysztof Grzegorczyk
(-)
Dyrektor ZZO w Wólce Rokickiej

Komunikat

Szanowni Państwo

W związku Z konserwacją i naprawami serwisowymi instalacji na dziale biologicznym w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej do końca bieżącego tygodnia mogą wystąpić uciążliwości zapachowe.

OFICJALNE OTWARCIE INSTALACJI

Początki inwestycji, która rodziła się przez ostatnich dwanaście lat, były trudne, ale znalazły swoje szczęśliwe zakończenie.

7 grudnia nastąpiło  oficjalne otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. W uroczystości udział wzięli: Wójtowie i Burmistrzowie, radni i pracownicy gmin członkowskich inwestora –Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej,:  przedstawiciele lokalnych samorządów, Miasta Lublin, Miasta Świdnik, przedstawiciele Ministerstaw Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, Ambasador Szwajacrii, przedstawiciele wykonawcy czy podwykonawców oaz osoby które w przeszłości dołożyły starań dla powstania inwestycji.  Poświecenia obiektu dokonał dziekan Dekanatu Lubartowskiego ks. Piotr Stańczak oraz nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez: Jego Ekscelencja Andrej Motyl – Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce, Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, Krzysztof Paśnik – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Aleksandra Guzowska – Naczelnik Wydziału Wdrażania Pomocy Zagranicznej w Ministerstwie Rozwoju, Ewa Wnukowska – Dyrektor Departamentu Programów Europejskich w Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Sławomir Struski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Fryderyk Puła – Starosta Lubartowski, Andrzej Grygo – Prezes Instal Warszawa – generalny wykonawca, Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Waldemar Jakson – Burmistrz Miasta Świdnik, Janusz Bodziacki – Burmistrz Miasta Lubartów, Radosław Szumiec – Zastepca Burmistrza Miasta Lubartów, Krzysztof Kopyść – Wójt Gminy Lubartów, Stanisław Marzęda – Wójt Gminy Serniki, Józef Gruszczyk – Burmistrz Gminy Ostrów Lubelski, Tomasz Piecak – Wójt Gminy Ostrówek, ks. Piotr Stańczak – Dziekan Dekanatu Lubartowskiego, Leszek Żelazny – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Grzegorz Fura – Kierownik Budowy, Zdzisław Ostasz -Prezes Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji, Ewa Badyoczek – Brzyska – Dyrektor Biura Związku, Krzysztof Grzegorczyk – Kierownik Działu Inwestycji ZKGZL, Marian Olesiejuk Dyrektor ZZO w Wólce Rokickiej. Dalsze uroczystości miały miejsce w Lubartowskim Ośrodku Kultury, gdzie podziękowano zaangażowanym osobom w powstanie ZZO w Wolce Rokickiej. Była też cześć artystyczna w wykonaniu solistek LOK pod kierunkiem Zbigniewa Skrzypka.

 

– „Tak budujemy czystą przyszłość naszej planety. To jest inwestycja dla naszych dzieci”– mówił Andrej Motyl, ambasador Szwajcarii w Polsce

 

ZZO jest jednym z najnowocześniejszych Zakładów w Polsce, który docelowo  przetworzy około 37 tys. zmieszanych ton odpadów komunalnych, 5 000 ton selektywnie zbieranych i 5000 ton odpadów pochodzących z utrzymania terenów  zielonych rocznie.

 

W czerwcu 2015 roku podpisano  umowę na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej – między Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, a głównym wykonawcą – firmą Instal Warszawa S.A.

Zakład powstał za kwotę 48,8 mln zł przy współfinansowaniu ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, gmin członkowskich ZKGZL oraz Lublina i Świdnika.

 

Witamy na stronie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej będzie to jedna z najnowocześniejszych firm tego rodzaju w Polsce. Nasze priorytety to świadczenie usług na wysokim poziomie połączone z troską o środowisko naturalne. Zdajemy sobie sprawę ze szczególnej roli, jaką w tym zakresie odgrywa gospodarka odpadami.

Nowoczesne, proekologiczne rozwiązania technologiczne, które na co dzień są stosowane w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej to krok ku lepszej przyszłości mieszkańców nie tylko Województwa Lubelskiego, ale też całego kraju.

Wierzymy, że nasza działalność, a także projekty edukacyjne przyczynią się do poprawy jakości życia w powiecie lubartowskim.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej jest budowany ze środków Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy oraz samorządów zrzeszonych w Związku przy współudziale Miasta Lublin. Całość ma kosztować 48,8 mln zł.

logo_glowne

logo5

logo

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
W sumie: 59584